Semináře o hlasové výchově ve sboru,

se zpravidla konají u nějakého stabilního sboru, jehož sbormistr si se zvukem sboru a hlasovou výchovou zpěváků zatím neví rady.

Seminář probíhá s celým sborem současně. Má částečně formu přednášky, částečně formu sborové zkoušky. Odvážnější účastníci (někdy dokonce všichni) předzpívávájí před svými kolegy a společně odhalujeme chyby, kterých se při zpěvu dopustili. Obvykle se nám podaří studovat hravou formou a rychle se zbavíme se počáteční trémy. Někdy na seminář navazují soukromé hodiny jednotlivých účastníků.

V rámci semináře naučím sbor zpívat nějaký velmi jednoduchý kánon. Na jednohlasu ilustrujeme všechny aspekty technicky správného zpěvu. Současně pak ve vícehlasém provedení ukážeme na možnosti práce se zvukem sboru.

Protože se na každém tónu studovaného kánonu najde kousek práce a od zpěváků vyžaduji co nejlepší uvědomělé zapívání každého tónu, nezbude během semináře prakticky žádný čas ke studování nějakého nového repertoáru. Maximálně snad ještě jednu lehkou vícehlasou písničku. Toto úzké zaměření je pak vyváženo tím, že studovaný kánon má i v začátečnickém sboru na konci víkendu všechny parametry dobrého sborového zvuku.

Pro budoucnost pěveckého sboru může být takový víkend přínosnější než seminář se zpěvem repertoáru. Zejména důležité je, aby sbormistr nabízené postupy a metody uměl přijmout a i v budoucnu se pokoušel je využívat.

Pro tyto semináře mám připravený doprovodný písemný materiál.

Jednotlivá probíraná témata:

Správné pěvecké dýchání,
Spojování vokálů, spojování tónů do hudební fráze.
Zpěv hlubokých tónů a zpěv ve střední poloze.
Vlastnosti lidského hlasu - prsní a hlavový tón. Spojování obou rejstříků.
Zpěv ve vysokých polohách.
Zpěv alikvotních tónů a ovládání barvy hlasu.
Jak vytvářet sborový zvuk.
Jak rozdělit zpěváky do hlasových skupin.
Optimální postavení sboru při zkouškách a vystoupeních.
Rozezpívání sboru (návrh jednotlivých cvičení a jejich použití).

Seminář trvá celkem asi 10-12 zkouškových hodin.Čas poslední modifikace: April 18, 2011