Semináře o české hudbě

Bohužel je o ně menší zájem než o zpěv spirituálů. Je mi to líto - jsem totiž přesvědčen, že mohu na seminářích s českou hudbou nabídnout zpěvákům muzicírování, které jen těžko zažijí s nějakým jiným nečeským sbormistrem. Jenže zpěváci a organizátoři mají obvykle zbytečný strach ze studování českého textu. A protože se bojí to zkusit, tak se jim ani nepodaří se tohoto strachu zbavit.

Protože český národ je relativně málo početný, museli naši skladatelé vždy myslet na uplatnění svých skladeb i v cizině a psali proto dost často i na texty latinské nebo sami mysleli na opatření dobrých překladů. Zejména současnou českou hudbu mám rád a s potěšením diriguji skladby od Bohuslava Martinů, Petra Ebena a Zdeňka Lukáše.

Pro seminář mohu vždy vybrat několik skladeb a jen jednu nebo dvě nastudovat v češtině.

Semináře s českou hudbou bývají trochu náročnější než spirituálové - ideální je když se sbor může předem trochu připravit a když mohu ke spolupráci pozvat svého přítele a skvělého klavíristu Vildu Valkouna. Můžeme pak zkoušet i v dělených zkouškách a práce s klavírním doprovodem jde o poznání rychleji. I ve výběru repertoáru je pak více možností.

Je dobře, když může seminář končit malým vystoupením: v případě české hudby jsem však radši, když se jedná o spoluúčast na vystoupení jiného sboru než o zpěv při bohoslužbě.

Z organizačního hlediska probíhají semináře s českou hudbou stejně jako spirituálové víkendy.

Možné typy
Martinů: madrigaly, Písně o Marii
Eben: Cantica Comeniana, jednohlasá mše
Trojan: lidové písničky,Halma - lidové písničky
Dvořák: Moravské dvojzpěvy (popř. s mužskými hlasy od Janáčka)

Janáček, Černohorský, Zelenka, Novák, Lukáš, Staněk.Čas poslední modifikace: April 18, 2011