Semináře o alikvotním zpěvu


Naučit se alikvotně zpívat - to je především individuální hledání a hraní si s vlastním hlasem. Poslouchání se a objevování souvislostí v hlase. Radost z krásně "probručeného" tónu. Hlubší kontakt s vlastním tělem a hlasem. Meditace.

Ve víkendovém semináři se to naučit nelze. Zrání nejde zkrátit. Je pouze možné poskytnout pár rad a celkový přehled o alikvotním zpěvu - a právě o to se v seminářích pokouším.

Mé semináře o alikvotním zpěvu se obvykle skládají ze tří částí:

Trocha teorie - přednáška o tom co je to alikvotní tón, jak je v každém zvuku obsažen, jak vypadá alikvotní řada, co je čisté a temperované ladění, o existenci spodních alikvotních tónů - skutečných i zdánlivých, jakými způsoby se alikvotní tón dá zazpívat: základy ng techniky, bird techniky, kargyra, historie alikvotního zpěvu a jeho geografické rozšíření, sborové alikvotní zpívání a souvislosti alikvotních tónů s laděním v normálním pěveckém sboru...

Trocha praxe - zkoušíme zpívat všichni dohromady a obvykle i každý sám. Snažím se aby každý účastník nalezl během semináře alespoň jeden svůj alikvotní tón a ten dovedl zazpívat a i jej zřetelně slyšel. Ng technikou se to povede skoro vždy, bird technikou někdy. A vždy je na ty zpěváky krásný pohled, když radostně objevují vlastní hlas.

Poslechová část - účastníkům semináře většinou i pouštím ukázky alikvotního zpěvu asijských lidových hudebníků, asijských skupin vystupujících v Evropě, evropských klasiků alikvotního zpěvu (Hykes, Vetter, Bollmann, Zehnder, Hopkins) a i různých alikvotních sborů. Obvykle jsou velmi překvapeni.

 

 

Všechny tři části však lze snadno rozdělit na samostatné podkapitoly, takže seminář probíhá v neustálém střídání přednáškové, zpěvavé i poslechové části. Když seminář končí mají účastníci povšechný přehled o možnostech alikvotního zpěvu. Umí zazpívat pár alikvotních tónů a v budoucnosti by neměli být v oblasti alikvotního zpěvu něčím příliš překvapeni.

Doba trvání: nemá smysl zkracovat po 90 minut ani prodlužovat nad 10 hodin. Má smysl prodloužit tehdy, pokud by bylo možné seminář spojit se seminářem o hlasové výchově ve sboru.

Počet účastníků: při větším počtu účastníků (více než 15) není již možné individuální předzpívávání - pak má spíše smysl jen dvou až tříhodinová přednáška (a pak již počet účastníků nehraje roli).

Akustika sálu: je velmi důležitá! Doporučuji pořádat semináře v aulách s dlouhým dozvukem, v kaplích či kostelech. V nevhodném akustickém prostředí by nezkušený účastník semináře alikvotní tóny možná ani neuslyšel - totiž nebyl by schopen je od barvy zvuku oddělit.Čas poslední modifikace: April 18, 2011